05-sai-lam-khien-ban-mai-ngheo

05 SAI LẦM KHIẾN BẠN MÃI NGHÈO

Bạn luôn tiết kiệm, nhưng cứ mãi nghèo. Bạn luôn cố gắng cày kiếm nhưng tiền mãi chẳng dư ra khoản nào? Vậy lý do ở đâu, tại sao bạn phấn đấu mãi chẳng khấm khá lên? Hãy đọc bài viết này để rút ra bài học cho bản thân, và đổi mới tư duy nhé!.