chung-cu-hay-nha-rieng

NÊN MUA CĂN HỘ CHUNG CƯ HAY NHÀ RIÊNG

Người bán CHUNG CƯ sẽ chỉ nói cái hay của CHUNG CƯ. Người bán NHÀ RIÊNG cũng sẽ chỉ nói cái tốt của NHÀ RIÊNG. Bạn cần có một góc nhìn tổng quan và tùy thực tế của mình trước khi RA QUYẾT ĐỊNH. Chúng ta hãy cùng phân tích 2 loại này: