nghĩ ngắn nghĩ dài

NGHĨ NGẮN NGHĨ DÀI

Trên đây là những điều nhiều người biết nhưng ngại nói. Khi mới khởi nghiệp, tôi cũng không được dạy những bài học này, nên tôi viết ra mong rằng ai đó sẽ học được và rút kinh nghiệm.